Vítáme vás
Commercial Union, životní pojišťovna, a.s.

Nabídka životního pojištění

  Životní pojišťovna Commercial Union je součástí pojišťovací skupiny CGNU, která má nejdelší tradici v životním pojištění na světě a řadí se mezi největší pojišťovací ústavy v Evropě. CGNU je připravena nabídnout svým klientům celosvětově uznávané služby v oblasti finančních služeb. V rámci své investiční činnosti CGNU spravuje aktiva klientů v hodnotě stovek miliard liber. Miliony klientů na celém světě se spoléhají na CGNU v oblasti životního pojištění a penzijního zajištění.
  Nabízíme vám širokou škálu flexibilních pojištění, založených na více než 300 leté tradici firmy.

Osobní pojistný plán a jeho varianty

 1. Ochranná varianta
  - poskytuje nejvyšší pojistnou ochranu s pozvolným nárustem kapitálové hodnoty. Je vytvořena pro Vás, kteří potřebujete vysokou pojistnou ochranu na poměrně krátké období, například v období splácení vysoké půjčky. Velký důraz je kladen na ochrannou složku životního pojištění, a proto je investiční potenciál nízký.
 2. Kapitálová varianta
  - Vám nabízí vyváženost mezi pojistnou ochrannou a spořící složkou. Představuje výborný způsob, jak zaopatřit sebe a svou rodinu.
 3. Důchodová varianta
  - Vám zajistí nižší pojistnou ochranu, ale nejvyšší stupeň spoření. Tento plán je velmi vhodným prostředkem k získání finančního zajištění pro období důchodu.

Další možnosti pojistné ochrany

  V současné době lze využít tři doplňková připojištění, jež se vztahují ke všem třem základním variantám Osobního pojistného plánu a jsou uplatnitelná do věku 60 let.
 1. - Připojištění pro případ smrti úrazem a trvalého tělesného poškození následkem úrazu
 2. - Připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti
 3. - Připojištění pro případ trvalé plné invalidity
  Osobní pojistný plán je přizpůsoben různým potřebám klienta a splňuje tak odlišné požadavky kladené na životní pojištění. Nespornou výhodou tohoto plánu je možnost kdykoliv přecházet z jedné varianty do druhé na základě svého vlastního rozhodnutí, a přizpůsobovat tak pojištění svým aktuálním požadavkům.
  Zároveň můžete v rámci jedné smlouvy pojistit sebe i svého životního partnera a ušetřit tak finanční prostředky.

Investiční životní pojištění

  Investiční životní pojištění Commercial Union poskytuje nad rámec dohodnutého pojistného krytí, jako v běžném pojistném produktu, také kapitálovou hodnotu pojistky. Tu můžete v průběhu trvání pojistné smlouvy čerpat, aniž by tím muselo dojít ke snížení pojistné ochrany. Investiční pojistný plán je k dispozici každému, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Nabízí výhody programů investování Commercial Union a představuje vynikající prostředek tvoření úspor pro budoucnost. Varianta jednorázových splátek je především vhodná pro Vás, kteří chcete uhradit své pojistné najednou bez závazku pravidelných splátek.
 

Prostředky vašeho pojištění budou spravovány dle vašeho přání v rámci jednoho či více programů investování Commercial Union. Můžete dokonce i přecházet z jednoho programu do druhého.

Programy investování

  Uvedené programy investování jsou k dispozici všem klientům, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu s Commercial Union,životní pojišťovna,a.s.:
 1. Peněžní program investování
 2. Výnosový program investování
 3. Vyvážený program investování
 4. Strategický program investování
 5. Garantovaný program investování
 6. Mezinárodní program investování
  Všechny uvedené programy investování jsou profesionálně spravovány za účelem dosažení maximálního výnosu s ohledem na s nimi spojené riziko.

Životní pojištění je daňově zvýhodněno!

Odpovědi na Vaše obvyklé otázky

Oficiální stránky Commercial Union

Máte-li zájem o podrobnější informace o životním pojištění Commercial Union, obraťte se na mne, pojišťovací poradkyni, nebo mi pošlete na E-mail Vaše telefonní číslo a já vás zkontaktuji.
Tel: 0603302089
E-mail: Dana.Pristachova@seznam.cz

   
WEBovský počítadlo této stránky říká, že jste návštěvník číslo